2009/Jul/04

โยนรูป.....
เยาะเย้ยคนหนีไปเที่ยวจีน  ชิชิชิ

 
รู้มั้ยว่าใครเป็นคนอัพ

ฟุฟุ   ไม่ใช่เจ้าของบล็อกนี้หรอก  ฟุฟุฟุ

Comment

Comment:

Tweet


Akira Yoshitsune
View full profile